Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Urząd Miejski w Gliwicach / Geodezja i kartografia

Geodezja i kartografia

U W A G A

Szanowni Państwo,
z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z wirusem wywołującym chorobę COVID-19 i w trosce o Państwa zdrowie, musimy do minimum ograniczyć konieczność osobistego stawiennictwa w urzędzie. W celu zamawiania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prosimy, aby zamówienia realizowane były poprzez Internetowy sklep geodezyjny, gdzie można dokonać płatności elektronicznej poprzez BlueMedia. Trzeba mieć jednak na uwadze, iż realizacja zamówienia materiałów/danych - za pośrednictwem Sklepu - zawierających dane podmiotowe, osobowe - np. wypisu z ewidencji gruntów - wymaga łącznie wykazania się interesem prawnym oraz posiadania Profilu Zaufanego (Wejście 2 w sklepie internetowym). W przypadku, gdy złożony w Sklepie wniosek wymaga dołączenia pełnomocnictwa (wyłącznie w oryginale), można je przekazać do Urzędu osobiście, poprzez Pocztę Polską lub mailem, jednakże tylko w formie dokumentu opatrzonego podpisem kwalifikowanym mocodawcy lub poprzez SEKAP z użyciem Profilu Zaufanego mocodawcy. Należy w tym przypadku pamiętać o konieczności wniesienia opłaty skarbowej od każdego stosunku pełnomocnictwa odrębnie dla każdego wniosku.

Osobiste dostarczenie dokumentów pełnomocnictwa do Urzędu w wersji papierowej ma miejsce poprzez biuro podawcze.

Prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny, w celu umówienia osobistego odbioru dokumentów w wersji papierowej.

Informacja Wydziału Geodezji i Kartografii dostępna jest pod nr tel. 32/239-11-48, 32/239-12-82 lub sekretariat wydziału 32/239-12-47.

Opłaty geodezyjne za udostępniane materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub wypisy/wyrysy, należy wnosić na rachunek w ING Bank Śląski S.A.

                       nr 23 1050 1230 1000 0023 5269 1410

Opłatę skarbową należy wnosić na rachunek w ING Bank Śląski S.A.

                       nr 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055

Profil Zaufany można założyć przez Internet uwierzytelniając się za pomocą autoryzacji bankowej bez konieczności osobistego stawiennictwa w punkcie zakładania Profilu Zaufanego.

        

  U W A G A

Szanowni Państwo,

od połowy roku 2018 Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Gliwicach uruchomił usługę sieciową pozwalającą on-line zamówić materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miedzy innymi: mapę zasadniczą, mapę ewidencyjną, wypisy z ewidencji gruntów i budynków, a w przypadku użycia Profilu Zaufanego również odebrać dane pobierając je z serwera.

Link do sklepu znajduje się na stronie internetowej gliwice.eu w części pt. "Załatw sprawę w urzędzie" - Internetowy sklep geodezyjny lub  bezpośrednio pod adresem: https://zasobgeodezyjny.gliwice.eu 

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z możliwościami sklepu, który ma za zadanie uzupełnić ofertę usług sieciowych udostępnianych przez Miasto Gliwice, a w szczególności Wydział Geodezji i Kartografii i zaoszczędzić Państwa czas.

Pragniemy zwrócić również Państwa uwagę na dostępność usług nieodpłatnych, do których linki znajdują się pod pozycją "Kategorie usług bezpłatnych". Znajduje się tam dostęp do portali: Gliwice 3d.pl, Ukośne.pl, Retromapy.pl (więcej informacji znajduje się poniżej). W tym miejscu sprawdzimy również aktualne nazwy zmienionych ulic, ich nawy archiwalne, nazwy rond i estakad oraz nie popełnimy błędu przy operowaniu nieistniejącymi nr budynków, gdyż możemy je w szybki sposób zweryfikować u źródła.
W przypadku pytań dotyczących obsługi sklepu, prosimy o kontakt pod nr telefonu Wydziału Geodezji i Kartografii: 32 239-12-47 lub poprzez adres mailowy: ge@um.gliwice.pl

Z poważaniem, Zespół Wydziału Geodezji i Kartografii.


Ogłoszenia geodezyjne
Informacje dotyczące nazw ulic:

Usługi sieciowe Wydziału Geodezji i Kartografii:

1. WebEWID, to Internetowy System Informacji Przestrzennej oparty na danych  Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do użytku branżowego. Usługa serwowana jest dla geodetów, rzeczoznawców majątkowych, komorników. Usługa jest bezpłatna.

Informacja dla wykonawców geodezyjnych dostępna jest pod nr telefonu:  32/ 239 12 49.
Informacja dla rzeczoznawców majątkowych i komorników sądowych dostępna jest pod nr telefonu:  32/ 239 11 08.

W celu zalogowania  do WebEWID należy wykorzystać aplikację VPN, którą użytkownik otrzymał wraz z umową na dostęp do Systemu Informatycznego Urzędu. Należy zainstalować darmowy Check Point Mobile i dokonać jego konfiguracji.

ewid 


2. InterMap Gliwice, to branżowa usługa sieciowa umożliwiająca odbiór i przekazanie do Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego plików bazodanowych wygenerowanych z roboczej bazy danych w toku realizacji prac geodezyjnych. Usługa jest bezpłatna.

Informacja dla wykonawców geodezyjnych dostępna jest pod nr telefonu:  32/ 239 12 49.

W celu zalogowania  do InterMap Gliwice należy wykorzystać aplikację VPN, którą użytkownik otrzymał wraz z umową na dostęp do Systemu Informatycznego Urzędu, a następnie kliknąć w ikonę zainstalowanego InterMap Gliwice wpisując adres:  https://10.90.1.4

logo intermap gliwice


3. Sklep online, to internetowy sklep geodezyjny, w którym udostępniane są dokumenty oraz dane  Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego dla wszystkich zainteresowanych osób fizycznych
i przedsiębiorców oraz prezentowane są dane oraz usługi nieodpłatne. Poprzez sklep zakupić można np.: wypisy, mapę zasadniczą/ewidencyjną, zbiory danych. Link poniżej:

logotyp sklepu internetowego

 

Nagroda

 

OPIS INTERNETOWEGO SKLEPU GEODEZYJNEGO.

Informacja dla użytkowników sklepu internetowego dostępna jest pod nr telefonu 32 239 12 47.

Sklep internetowy został sfinansowany ze środków pozyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II "Cyfrowe Ślaskie" działanie 2.1 "Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych".

Nazwa zadania: "Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice-sklep on-line" nr WND-RPSL.02.01.00-24-0228/15-00.

 

W kategorii usług nieodpłatnych w Sklepie internetowym korzystać można z:

- portalu "Gliwice 3d" - jest to kartometryczny (dający możliwość dokonywania pomiaru) model 3d terenu całego miasta Gliwice. Usługa posiada opcję przeglądania cieniowanej rzeźby terenu.

- portalu "Ukośne.pl"jest to kartometryczny (dający możliwość dokonywania pomiaru) widok zagospodarowania miasta Gliwice z perspektywy ukośnej wraz z możliwością jednoczesnego oglądania obiektów w osobnych oknach z kierunków N,S,E,W.

- portalu "Retromapy" - jest to portal porównawczy. Za pomocą suwaka możemy w dwóch częściach ekranu porównywać te same elementy, które zostały odwzorowane na ortofotomapie na przestrzeni kolejnych lat. Obecnie od roku 2003 do 2018.


Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

UWAGA użytkownicy WebEWID - 24.09.2018 r.

Szanowni Państwo, w związku z wprowadzeniem usługi odzyskiwania hasła do WebEWID na podanego przez Państwa  maila informujemy, iż w związku z zasadami  bezpieczeństwem systemu informatycznego urzędu konieczne jest pisemne/mailowe (potwierdzone podpisem elektronicznym) podanie Państwa indywidualnego adresu mailowego, do którego dostęp ma tylko i wyłącznie osoba, która podpisała umowę na dostęp do systemu informatycznego urzędu lub indywidualnego maila pracownika posiadającego swój własny login i hasło do WebEWID w ramach Państwa umowy. Powyższa funkcjonalność zostanie uruchomiona dopiero po podaniu powyżej wspomnianego adresu email.

UWAGA użytkownicy WebEWID

Szanowni Państwo, dostawcą usług płatności elektronicznych w systemie EWID 2007 jest firma BlueMedia, zachęcamy Państwa do korzystania z tej formy płatności.

Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice prowadzony jest w systemie EWID 2007. System serwuje usługi sieciowe za pomocą aplikacji WebEWID oraz w zakresie baz danych wymienionych w art. 4 ust. 1a pkt1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11 oraz ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, obsługuje użytkowników wewnętrznych poprzez aplikację TurboEWID.
WebEWID jest aplikacją branżową i nie jest ogólnodostępna. W ramach WebEWID funkcjonują następujące portale branżowe: Geodety, Rzeczoznawcy(RCWiN), Komornika, Rejestry IntraEwid, InterMap-Gliwice.

Telefon kontaktowy w sprawie systemu EWID 2007: 32/239 12 47, 32/238 54 48, adres e-mail w sprawie systemu EWID 2007: ge@um.gliwice.pl

Adres logowania do WebEWID oraz InterMap Gliwice jest następujący: https://webewid.gliwice.eu

Przy pierwszym logowaniu do WebEWID, na ekrenie, pojawi się prośba o dodanie wyjątku z uwagi na  niebezpieczną stronę internetową. Ponieważ nasze połączenie jest już szyfrowane z uwagi na użycie VPN, zatem proszę potraktować tą stronę jako zaufaną i dodać wyjątek bezpieczeństwa. Proponujemy do obsługi WebEWID wykorzystywać przeglądarkę Mozilla Firefox ESR, która obsługuje skrypt Java, dostępną pod tym linkiem:  (https://www.mozilla.org/en-US/firefox/organizations/).

Uwaga! - dotyczy wygaśnięcia certyfikatu VPN do WebEwid.
W przypadku wygaśnięcia certyfikatu VPN należy zwrócić się e-mailem o wystawienie nowego certyfikatu VPN na adres e-mail: ge@um.gliwice.pl . Certyfikat zostanie wystawiony niezwłocznie. Zwrotnie zostanie przesłany e-mail z instrukcją umożliwiającą pobranie nowego certyfikatu VPN.
Informacja w sprawie kont dla
wykonawców geodezyjnych dostępna jest pod nr telefonu 32 239 12 49.
Informacja w sprawie kont dla rzeczoznawców majątkowych i komorników sądowych dostępna jest pod nr telefonu 32 239 11 08.

 

 • Formularz - uprawnienia użytkownika do WebEWID zostanie przesłany na wskazany adres email (proszę napisać maila na adres ge@um.gliwice.pl)

 • Umowa dla rzeczoznawców majątkowych
 • Umowa dla wykonawców prac geodezyjnych

 


Pozostałe informacje:

 • W zakładce "Wirtualne Biuro Obsługi" znajdują się szczegółowe informacje dotyczące następujących procedur:
  • Podział nieruchomości
  • Poświadczenie map
  • Rozgraniczenie nieruchomości
  • Udostępnienie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków
  • Ujawnienie/wykreślenie dzierżawy
  • Ustalenie numeru porządkowego
  • Wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów
  • Zamawianie map i materiałów geodezyjnych z państwowego zasobu geodezyjnego, wgląd do mapy
  • Zaświadczenie do celów emerytalnych
  • Zaświadczenie o stanie prawnym nieruchomości według artykułu matrykuły
  • Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Data rozpoczęcia publikacji: 29-01-2021

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćSebastian Ptak
Data wytworzenia informacji2020-05-27 07:47:27
Informację wprowadził do BIPTomasz Bartel
Data udostępnienia informacji w BIP2020-05-27 07:47:27
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiany w dokumencieAnetta Guzdek29-01-2021 09:07:38
2Zmiany w dokumencieDorota Poczęta-Budzioch07-10-2020 10:05:24
3Utworzenie dokumentuTomasz Bartel27-05-2020 07:47:27