Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne
Karty informacyjne
formularz wyszukiwania

Znaki legalizacyjne (na tablice rejestracyjne) – utrata lub zniszczenie

Zmiana danych i adnotacje w dowodzie rejestracyjnym

Zbycie pojazdu

Nabycie pojazdu

Zaświadczenia z ewidencji pojazdów

Zastaw rejestrowy

Wyrejestrowanie pojazdu

Wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa

Wtórnik dowodu rejestracyjnego

Rejestracja pojazdu z zagranicy

Uwierzytelniona kserokopia dowodu rejestracyjnego / pozwolenia czasowego

Tablice tymczasowe

Utrata tablic rejestracyjnych

Tablice o zmniejszonych wymiarach

Tablice indywidualne

Przerejestrowanie pojazdu

Profesjonalna rejestracja pojazdów

Pojazd zbudowany samodzielnie (SAM)

Pojazd zabytkowy

Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

Wtórnik nalepki na szybę

Wtórnik karty pojazdu

Fabrycznie nowy pojazd – rejestracja

Dopisanie lub skreślenie współwłaściciela

Dodatkowa tablica rejestracyjna

Czasowe wycofanie z ruchu

Wymiana czarnych tablic rejestracyjnych

Wysokość opłat podczas rejestracji pojazdu

Wysokość opłat za druki, nalepki oraz tablice rejestracyjne Opłatę można uiszczać za pomocą opłatomatu mieszczącego się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów), na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi albo przelewem na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Gliwicach ING BSK S.A nr : 03 1050 1230 10...

Brak miejsca na wpis o terminie badania technicznego