Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Kultura i Sport

Nagrody i wyróżnienia sportowe

Rada Sportu Miasta Gliwice

Ewidencja kąpielisk

 

Miejskie Instytucje Kultury

wydruk do pliku pdf

 

Rejestr Instytucji Kultury Miasta Gliwice

Wzór wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

Nagrody w dziedzinie kultury - lista laureatów

Komunikat na rok bieżący:

Prezydent Miasta Gliwice zaprasza do zgłaszania kandydatów do nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2019

Zgodnie z uchwałą nr XXXIX/828/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 19 grudnia 2013 r. nagrody za osiągnięcia w dziedzinie:

  • twórczości artystycznej,
  • upowszechniania kultury,
  • ochrony kultury

przyznawane są za całokształt działalności lub osiągnięcia o istotnym znaczeniu w roku poprzednim.

Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym stale zamieszkałym na terenie miasta Gliwice lub osobom prawnym i innym podmiotom mającym siedzibę na terenie miasta Gliwice.

Do nagród zgłaszani mogą być zarówno artyści uznani, jak i młodzi twórcy.
Kandydatów do nagród mogą zgłaszać:
• instytucje kultury,
• placówki oświatowe,
• szkoły wyższe,
• związki twórcze, stowarzyszenia kulturalne i społeczne,
• radni Rady Miasta Gliwice.

Wniosek powinien zawierać:
• dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres,
• informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności (dotyczy nagród za całokształt) lub informacje dotyczące szczególnych osiągnięć w roku ubiegłym (dotyczy nagród za rok poprzedni),
• uzasadnienie wniosku zawierające wskazanie miejskiego, regionalnego, ogólnokrajowego bądź międzynarodowego charakteru działalności lub osiągnięć oraz ich znaczenia dla kultury.

W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.
Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

  • złożenia go po terminie,
  • wycofania go przez wnioskodawcę,
  • rezygnacji kandydata,
  • braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.

Wnioski w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21. W przypadku wysłania wniosku pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Informacje o przyznanych nagrodach publikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w „Miejskim Serwisie Internetowym-Gliwice”.

Szczegółowe informacje udzielane są przez Wydział Kultury i Promocji Miasta
(tel. 32 239-12-84).

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćBeata Leśniak, Paweł Trzciński
Data wytworzenia informacji2020-05-22 06:30:56
Informację wprowadził do BIPTomasz Bartel
Data udostępnienia informacji w BIP2020-05-22 06:30:56
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiany w dokumencieDorota Poczęta-Budzioch07-10-2020 10:06:12
2Zmiany w dokumenciePaweł Trzciński15-09-2020 08:29:27
3Zmiany w dokumenciePaweł Trzciński15-09-2020 08:29:16
4Zmiany w dokumenciePaweł Trzciński07-09-2020 11:34:52
5Zmiany w dokumencieTomasz Bartel23-06-2020 10:32:32
6Utworzenie dokumentuTomasz Bartel22-05-2020 06:30:56