Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Obsługa klientów w czasie epidemii

Obsługa klientów w czasie epidemii

Od dnia 26 kwietnia 2021 r. stanowiska obsługi w Referacie Rejestracji pojazdów przy ul. Zwycięstwa 21 oraz ul. Jasnej 31A dostępne są dla klientów indywidualnych.

Przy ul. Zwycięstwa (wejście przy bankomacie) obsługiwani będą:

 • klienci  indywidualni, którzy zarezerwowali wizytę pod adresem https://rezerwacjakm.gliwice.eu lub zostali wezwani przez pracownika Wydziału Komunikacji
 • klienci  indywidualni, którzy chcą zgłosić zbycie/nabycie pojazdu, zmianę danych
  i adnotacje w dowodzie rejestracyjnym lub odebrać dowód rejestracyjny- wg kolejki bez konieczności umawiania wizyty

Przy ul. Jasnej obsługiwani będą:

 • klient zbiorowy - FIRMY (3 sprawy i więcej) po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty
 • klienci indywidualni, którzy zarezerwowali wizytę pod adresem https://rezerwacjakm.gliwice.eu lub zostali wezwani przez pracownika Wydziału Komunikacji
 • klienci  indywidualni, którzy chcą zgłosić zbycie/nabycie pojazdu, zmianę danych
  i adnotacje w dowodzie rejestracyjnym lub odebrać dowód rejestracyjny- wg kolejki bez konieczności umawiania wizyty

REZERWACJA ELEKTRONICZNA  WIZYTY WYMAGANA JEST TYLKO W PRZYPADKU REJESTRACJI POJAZDÓW (pojazd fabrycznie nowy, sprowadzony z zagranicy, przerejestrowanie).

Bardzo prosimy wszystkie osoby zainteresowane załatwieniem spraw o przygotowanie przed wizytą w Urzędzie wymaganych wniosków i  załączników. Zastosowanie się Państwa do powyższej prośby ma wpływ na sprawność obsługi, a tym samym wpływa na czas oczekiwania na załatwienie sprawy. Informacje o wymaganych dokumentach, wysokości niezbędnych opłat oraz sposobach dokonania płatności znajdą Państwo na stronach internetowych Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.gliwice.eu/karty-informacyjne

Zawiadomienia o nabyciu/zbyciu pojazdu wraz z kopią dowodu zakupu:

można również złożyć:

 • drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP
 • pocztą tradycyjną za pośrednictwem operatora pocztowego
 • osobiście w Biurze Podawczym – wejście od strony ul. Wyszyńskiego

Złożenie zawiadomienia w terminie 30 dni od dnia zakupu pojazdu  pozwoli uniknąć kary pieniężnej, a rejestracji pojazdu można dokonać w późniejszym terminie.

Zawiadomienia złożone po dniu 30.04.2021 r. w innej formie niż ww. (np. przesłane jako e-mail) nie będą rozpatrywane.


Od dnia 12 kwietnia 2021 interesanci chcący załatwiać sprawę na stanowisku działalności gospodarczej związane z CEIDG, będą przyjmowani po umówieniach telefonicznych z pracownikiem pod nr telefonu: 32-238-56-76 lub 32-239-11-84.


Od dnia 18.01.2021 r. stanowiska obsługi w Referacie Rejestracji pojazdów przy ul. Zwycięstwa 21 oraz ul Jasnej 31A dostępne są dla klientów indywidualnych, którzy zarezerwowali wizytę internetowo pod adresem https://rezerwacjakm.gliwice.eu  lub zostali wezwani przez pracownika Wydziału Komunikacji. Wprowadzenie internetowej rezerwacji wizyt podyktowane jest brakiem możliwości zapewnienia przez Urząd klientom komfortu oczekiwania na załatwienie sprawy wewnątrz budynku, pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi, licznymi prośbami klientów oraz koniecznością spełnienia wymagań zawartych w § 22 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 21 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2316) zgodnie z którymi dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów, ponadto konieczne jest zapewnienie odpowiedniego dystansu osób oczekujących. W konsekwencji na terenie budynku może przebywać ograniczona liczba interesantów.

Od poniedziałku 19 października 2020 r. do odwołania Urząd Stanu Cywilnego pozostaje zamknięty dla bezpośredniej obsługi klienta za wyjątkiem rejestracji zgonów. Dokumenty można składać w Biurze Podawczym (wejście od strony ul. Wyszyńskiego) oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP.

Od 30 października 2020 r. w ceremonii ślubnej mogą wziąć udział oprócz zawierających małżeństwo tylko dwóch świadków, razem z urzędnikiem 5 osób

Dla wygody klientów Urzędu Miejskiego, Wydział Spraw Obywatelskich dostępny jest bez konieczności wcześniejszego umawiania się. Bez wcześniejszej rezerwacji terminu można też załatwić sprawy z zakresu Praw Jazdy – złożenie wniosku o wydanie międzynarodowego prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem, prawa jazdy (zmiana ważności, zmiana danych, utrata/zniszczenie dokumentu) oraz złożenie wniosku o wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) i odbiór nowego dokumentu Uwaga! W budynkach Urzędu należy stosować się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Kasy Urzędu pozostają zamknięte.

Zasady bezpieczeństwa

Po wejściu do budynków Urzędu należy zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki oraz zakryć usta i nos. Warto także mieć własny długopis. Osoby oczekujące na załatwienie sprawy w poczekalni, tj. odpowiednio w holu od ul. Zwycięstwa oraz od ul. Wyszyńskiego, proszone są o zachowanie dystansu społecznego.

Nieczynne Kasy

Kasy Urzędu pozostają zamknięte. Opłaty urzędowe można uiszczać za pomocą:

Informujemy, iż płatności z tytułu podatków od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie, opłat przekształceniowych oraz innych można dokonywać przelewem na wskazane numery kont bankowych Urzędu Miejskiego.

Wykaz kont można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (bezpośredni link: http://bip.gliwice.eu/numery-kont-bankowych-urzedu-miejskiego).

Wykaz możliwości dokonania najczęstszych opłat.

Pozostałe informacje::

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćTomasz Bartel
Data wytworzenia informacji2020-09-02 07:59:42
Informację wprowadził do BIPTomasz Bartel
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-02 07:59:42
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Usunięcie informacji dotyczącej braku obsługi w USC w dniach 1-3 maja 2021Tomasz Bartel04-05-2021 08:17:28
2Komunikat dotyczący obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów od 26 kwietnia br.Tomasz Bartel23-04-2021 14:23:02
3Komunikat o zamknięciu USCAneta Greinert21-04-2021 13:13:18
4Komunikat o obsłudze na stanowisku działalnosci gospodarczej CEIDGTomasz Bartel12-04-2021 08:48:19
5Komunikat o obsłudze w Referacie Rejestracji Pojazdów od 12 do 23 kwietnia 2021 r.Tomasz Bartel09-04-2021 14:31:49
6Komunikat o nieczynnym Referacie Rejestracji Pojazdow przy ul.Zwycięstwa od 6 do 9 kwietnia br.Tomasz Bartel06-04-2021 08:57:38
7Uusnięcie informacji o nieczynnym USC w dnaich 3 do 5 kwietnia 2021Tomasz Bartel06-04-2021 07:58:23
8Informacja o czasowym zawieszeniu obsługi w Referacie PojazdówTomasz Bartel29-03-2021 10:04:26
9Informacja o czasowym zamknięciu USCTomasz Bartel26-03-2021 11:27:32
10Aktualizacja w zakresie obsługi w Rejestracji PojazdówTomasz Bartel15-01-2021 13:19:28
11Utworzenie dokumentuTomasz Bartel02-09-2020 07:59:42