Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Urząd Miejski w Gliwicach / Planowanie Przestrzenne / Ogłoszenia z zakresu planowania przestrzennego

Ogłoszenia z zakresu planowania przestrzennego

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GLIWICE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice"

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GLIWICE o zmianie uchwały nr XIX/369/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od linii kolejowej i na zachód od ul. Portowej

PODSUMOWANIE Z UZASADNIENIEM do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXIV/494/2021 z dnia 25 marca 2021r.

INFORMACJA o terminie sesji Rady Miasta, na której m.in. przedstawiony zostanie do uchwalenia projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Pszczyńskiej, w rejonie węzła autostradowego „Gliwice-Sośnica”

INFORMACJA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Wyczółkowskiego i ul. Gaudiego

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GLIWICE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Wyczółkowskiego i ul. Gaudiego

ZARZĄDZENIE NR 3554/2021 PREZYDENTA MIASTA GLIWICE z dnia 29 stycznia 2021r. ws. rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Pszczyńskiej, w rejonie węzła autostradowego "Gliwice-Sośnica"

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GLIWICE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od ul. Przyszowskiej

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GLIWICE o przystąpieniu do sporządzenia mpzp miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od linii kolejowej i na zachód od ul. Portowej

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA GLIWICE o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

PODSUMOWANIE Z UZASADNIENIEM do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XX/381/2020 z dnia 22 października 2020r.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Toszeckiej i Orląt Śląskich

PODSUMOWANIE Z UZASADNIENIEM do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XX/382/2020 z dnia 22 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulicy Nowy Świat i przedłużenia ulicy Kosów, z wyłączeniem fragmentu południowego

 

 

 

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćIwona Pylypenko-Wilk
Data wytworzenia informacji2020-06-26 05:58:51
Informację wprowadził do BIPTomasz Bartel
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-26 06:01:44
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Tomasz Bartel14-10-2020 08:11:39
2Dodanie nowego ogłoszeniaIrena Hliniak14-10-2020 08:10:47
3Zmiana tytułu dokumentuTomasz Cieślicki17-07-2020 12:40:08
4Zmiana statusu dokumentuTomasz Bartel26-06-2020 06:01:44
5Zmiany w dokumencieTomasz Bartel26-06-2020 06:01:44
6Utworzenie dokumentuTomasz Bartel26-06-2020 05:58:51