Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Powszechny Spis Rolny 2020 /PSR2020/

Powszechny Spis Rolny 2020 /PSR2020/

 1. Informacje GUS - strona Głównego Urzędu Statystycznego
 2. Komunikat Wojewódzkiego Biura Spisowego - dot. informacji na temat sposobu realizacji Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
 3. Posty społecznościowe, promujące Powszechny Spis Rolny 2020:
 4. Posty społecznościowe dotyczące zbliżającego się zakończenia spisu rolnego:
 5. Artykuł GUS z dnia 15-09-2020 r. - promujący Powszechny Spis Rolny
 6. Artykuł GUS z dnia 29-10-2020 r. - promujący Powszechny Spis Rolny
 7. Konkursy i loterie promujące Powszechny Spis Rolny 2020
 8. Gminne Biuro Spisowe:
  • Zarządzenie organizacyjne nr 57/20 (pdf) Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

baner - powszechny spis rolny dot. spisu


ROZPOCZĄŁ SIĘ POWSZECHNY SPIS ROLNY!

Do użytkowników gospodarstw rolnych został rozesłany list Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
List zawiera najważniejsze informacje związane z organizacją spisu, w tym  numer gospodarstwa rolnego, który należy wprowadzić podczas logowania do aplikacji spisowej.

List Prezesa do osób fizycznych (pdf)
List Prezesa do osób prawnych (pdf)

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych:

 • poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl;
 • telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową:

infolinia spisowa baner

    a jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju:
 

 • bezpośrednio w wywiadzie udzielonym w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego;
 • korzystając – w przypadku braku dostępu do Internetu – ze stanowiska komputerowego w siedzibie gminy w celu dokonania samospisu internetowego.

  Gminne Biuro Spisowe w Gliwicach informuje o utworzeniu w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 - wejście od strony skweru Doncaster - dedykowanych stanowisk komputerowych, przeznaczonych do samospisu internetowego.
  Rolnicy zainteresowani dokonaniem samospisu, proszeni są o kontakt telefoniczny, celem ustalenia terminu wizyty w Urzędzie - numer telefonu kontaktowego 32 238-54-18.

Powszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju. Udział w spisie jest obowiązkowy.
Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. W Polsce poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w 2010 r.

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

 • zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;
 • dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;
 • analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;
 • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;
 • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

Kto podlega spisowi rolnemu?
Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych:

 • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
 • osób prawnych;
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Jakie dane będą zbierane w trakcie spisu?
Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).
W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.:

 • użytkowników gospodarstw rolnych;
 • rodzaju użytkowanych gruntów;
 • powierzchni użytkowanych gruntów;
 • zużycia nawozów mineralnych i organicznych;
 • pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych;
 • rodzaju budynków gospodarskich;
 • liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;
 • nakładu pracy w gospodarstwie rolnym użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Bezpieczeństwo danych:
Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”.
Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie https://spisrolny.gov.pl/

 

informacje archiwalne

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJanusz Górecki
Data wytworzenia informacji2020-08-05 11:30:08
Informację wprowadził do BIPDamian Cichorz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-08-05 11:30:08
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Dodano linki - posty społecznościowe dot. zakończenia spisu rolnegoDamian Cichorz25-11-2020 11:51:04
2Dodano artykuł GUS z dnia 29-10-2020 r.Damian Cichorz29-10-2020 12:09:19
3Zmiana tytułu dokumentuDamian Cichorz12-10-2020 08:55:51
4zmiana banerówDamian Cichorz05-10-2020 06:38:18
5zmiana - baner konkursDamian Cichorz25-09-2020 08:52:43
6Utworzenie dokumentuDamian Cichorz05-08-2020 11:30:08