Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Praktyki w Urzędzie

Praktyki w Urzędzie

Zasady organizacji praktyk

 1. Wniosek o praktykę wraz z programem praktyki składany jest w sekretariacie Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac (KD) Urzędu Miejskiego w Gliwicach (UM) - pokój 354 lub w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesantów (BOI) – na parterze UM.
 2. Wniosek o praktykę został dołączony do niniejszej informacji.
 3. Praktyki rozpoczynają się 1 i 15 każdego miesiąca (jeżeli w tych dniach przypada dzień wolny, to w dniu następnym).
 4. Minimalny okres praktyki, zgodnie z zarządzeniem organizacyjnym Prezydenta Miasta Gliwice, wynosi 20 dni roboczych.
 5. Warunkiem odbycia praktyki w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest podpisanie przez uczelnię/szkołę umowy o organizację praktyki i zwrot umowy do Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem praktyki.
 6. W przypadku nie zwrócenia do Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac  umowy w podanym wyżej terminie kandydat na praktykanta zostanie wykreślony z listy praktykantów.
 7. W pierwszym dniu praktyki praktykant zgłasza się o godz. 800 w Wydziale  Kadr, Szkoleń i Płac (pokój 354), a następnie uczestniczy w obowiązkowych szkoleniach.
 8. Każdego dnia do godz. 800 praktykant podpisuje listę obecności w Wydziale  Kadr, Szkoleń i Płac.
 9. Praktykant jest zobowiązany odnotować fakt wyjścia z Urzędu Miejskiego  w godzinach praktyki w „Księdze wyjść praktykantów”.
 10. Praktykant powinien przychodzić na praktykę w stroju odpowiednim do pracy w administracji publicznej.
 11. Po zakończeniu praktyki, biorąc pod uwagę takie kryteria jak: zaangażowanie praktykanta w wykonywanie poleceń, sumienność w realizacji zadań, samodzielność wykonywania powierzonych zadań oraz zdyscyplinowanie,  opiekun proponuje ocenę – wg skali:

1 - niezadowalająca,
2 - zadawalająca,
3 - dostateczna,
4 - dobra,
5 - bardzo dobra.

 1. Ostateczną ocenę praktykantowi wystawia naczelnik wydziału, w którym przebiegała praktyka.
 2. Po zakończeniu praktyki praktykant otrzymuje, wystawione przez Wydział KD, zaświadczenie odbycia praktyki wraz z oceną.

Kontakt w sprawach  praktyki: Wydział Kadr, Szkoleń i Płac, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
tel. (032) 239 11 52; osoba odpowiedzialna: Elżbieta Foszcz.
adres e-mail: kd@um.gliwice.pl

Informacje dodatkowe

 1. Dane osobowe zawarte we wniosku o praktykę będą przetwarzane na potrzeby przygotowania praktyki. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o praktykę w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest Prezydent Miasta Gliwice. Dane przetwarzane będą na podstawie:
 • art. 5 ust.1  ustawy z dnia 17.07.2009 r. (Dz.U z 2009 r., nr 127, poz. 1052) o praktykach absolwenckich;
 • §4  ust.1a,  pkt.2 rozporządzenia MEN  z dnia 15.12.2010 r. (Dz.U nr 244, poz.1626) w sprawie praktycznej nauki zawodu;
 • pisemnej zgody osoby ubiegającej się o praktykę.
 1. Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień:
 • zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
 • w przypadku danych zbieranych za zgodą można również cofnąć zgodę; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJoanna Nowatkowska-Banaszak
Data wytworzenia informacji2020-06-29 06:23:55
Informację wprowadził do BIPTomasz Bartel
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-29 06:23:55
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiany w dokumencieDorota Poczęta-Budzioch08-10-2020 09:45:29
2Zmiany w dokumencieElżbieta Foszcz09-07-2020 09:36:10
3Utworzenie dokumentuTomasz Bartel29-06-2020 06:23:55