Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zdrowie i Sprawy Społeczne / Przeciwdziałanie uzależnieniom

Przeciwdziałanie uzależnieniom

Gdzie szukać pomocy?
Punkty informacyjne i telefony dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, działające na terenie Miasta Gliwice.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - Urząd Miejski Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, pok.206, tel. 32 239-12-59.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, II piętro, pok. 208, tel. (32) 239-12-95.
Izba Wytrzeźwień - Miejski Zarząd Usług Komunalnych Gliwicach ul. Okopowa 6, tel. (32) 335-04-93.

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin - pomoc psychologiczna i terapeutyczna – tel. (32) 335-04-94 – przy Izbie Wytrzeźwień w Gliwicach, ul. Okopowa 6

dzień tygodnia godizny pracy specjalista
poniedziałek 7:00-14:00 psycholog
wtorek 7:00-14:00
14:-17:00
psycholog
specjalista terapii uzależnień
środa 07:00-14:00 psycholog
czwartek 7:00-14:00
14:00-17:00
psycholog
specjalista terapii uzależnień
piątek 7:00-14:00 psycholog
sobota 7:00-11:00 dyżur zmienny

Informacja

W 2020 r. miasto Gliwice zleciło realizację zadań publicznych w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gliwic mogą bezpłatnie korzystać z poniższej oferty. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii Miasto Gliwice podjęło decyzję o wyrażeniu zgody na zmianę sposobu realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe z bezpośredniego na zdalny, z wykorzystaniem  środków komunikacji na odległość, w każdym przypadku, gdy rodzaj zadania pozwala na bezpieczne wykorzystanie tej formy (np. prowadzenie terapii poprzez dostępne środki komunikacji elektronicznej, telefon, komunikatory internetowe). W razie chęci korzystania z pomocy konieczny jest wcześniejszy kontakt telefoniczny z wybranym podmiotem w celu ustalenia formy udzielenia pomocy.

 1. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych:

Górnośląskie Stowarzyszenie „Familia” w Gliwicach
ul. Dębowa 5, tel./fax 32 270-37-58, 32 231-86-15, e-mail: czpilu@mp.pl,
Zadanie: „Kompleksowe zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin”. W ramach zadania prowadzone są następujące zajęcia:

 • zajęcia edukacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu;
 • grupowe zajęcia z przewodnika samopoznania;
 • grupa pracy nad bezsilnością wobec alkoholu dla osób od niego uzależnionych;
 • warsztaty zapobiegania nawrotom choroby wraz z treningiem asertywnych zachowań abstynenckich;
 • grupy wsparcia;
 • grupy informacyjno-edukacyjne dla osób współuzależnionych;
 • treningi asertywnych zachowań dla osób współuzależnionych z elementami pozytywnego myślenia;
 • grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych z syndromem DDA;
 • warsztaty pracy nad rozwojem osobistym;
 • grupy wsparcia dla kobiet współuzależnionych;
 • maratony DDA;
 • grupy wsparcia o charakterze edukacyjnym w programie redukcji szkód.

Harmonogram zajęć ustalany jest miesięcznie. Informacje dotyczące terminów zajęć dostępne są pod numerem telefonu: 32 270 37 58, 32 231 86 15.

Fundacja Arka Noego w Gliwicach
ul. Barlickiego 3, tel. 668 630 980, e-mail: fangliwice@gmail.com
Zadanie: „Punkt Zwrotny”. W ramach zadania prowadzone są:

 • indywidualne spotkania edukacyjno-terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu;
 • indywidualne konsultacje dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu.

Spotkania umawiane są indywidualnie pod numerem telefonu 668 630 980.

Klub Abstynentów Krokus w Gliwicach
ul. Daszyńskiego 28, tel. 32 231 57 65, filia Klubu – Gliwice Łabędy, ul. Wolności 1A, tel. 32 333 09 34, e-mail: kakrokusgliwice@gmail.com
W ramach zadania prowadzone są:

 • grupy nawroty choroby;
 • grupy dla osób współuzależnionych i będących ofiarami przemocy;
 • grupy wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin;
 • grupy DDA;
 • indywidualne konsultacje psychologiczne, małżeńskie i rodzinne;
 • wyjazdy integracyjne, turnieje, festyny.

Klub jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00-21:00 oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach od 15:00-20:00. Filia Klubu czynna jest we wtorek, czwartek oraz sobotę w godzinach od 17:00-20:00. 
 

 1. Przeciwdziałanie narkomanii:

Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zdrowia i Promocji Zdrowego Stylu Życia „Rozwój” w Gliwicach
ul. Jagiellońska 21, tel. 509 918 958, e-mail: stowarzyszenierozwoj@onet.pl
Zadanie „Punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodzin; sesje psychoterapii i konsultacje dla dorosłych, dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych od narkotyków”.
W ramach zadania prowadzony jest punkt informacyjno - konsultacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin w Ośrodku Zdrowia „Medyk” w Gliwicach przy ul. Kozielska 16 w czwartki w godzinach od dnia 15:30-19:30 oraz soboty w godzinach od 9:00-13:00.

Fundacja Arka Noego w Gliwicach
ul. Barlickiego 3, tel. 668 630 980, e-mail fangliwice@gmail.com
Zadanie: „Bezpieczna Przystań”. W ramach zadania prowadzone są:

 •  indywidualne spotkania terapeutyczne dla osób eksperymentujących z narkotykami;
 •  indywidualne spotkania edukacyjno-terapeutyczne dla rodzin i bliskich tych osób.

Spotkania umawiane są indywidualnie pod numerem telefonu 668 630 980.

Programy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom:

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćWeronika Rogowska
Data wytworzenia informacji2020-09-07 10:28:04
Informację wprowadził do BIPKatarzyna Grabińska
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-07 10:28:29
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana statusu dokumentuKatarzyna Grabińska07-09-2020 10:28:29
2Utworzenie dokumentuKatarzyna Grabińska07-09-2020 10:28:04