Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer B/00292/2010
Znak sprawy ŚR-6210/20/2010/IS
Nr decyzji ŚR-389/2010
Data wydania 2010-06-17
Zakres przedmiotowy Pozwolenie wodnoprawne na : wykonanie urządeń wodnych tj.: robót w wodach cieku Toszeckiego i Pniowskiego, przepustów spinających rowy przydrożne, przebudowę przepustów, odbudowa nieszczelnych rowów, wykonanie przepustów pod zjazdami,
Lokalizacja A-4 do Pyskowic od km 89+260 do km 102+777
Wnioskodawca Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/K-ce ul. MYŚLIWSKA 5 , KATOWICE
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz ŚR, pok. 328
Organ - adresat wniosku Prezydent Miasta Gliwice
Rodzaj -
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji