Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer B/00475/2010
Znak sprawy ŚR-7635/420/2010
Nr decyzji ŚR-593/2010
Data wydania 2010-09-20
Zakres przedmiotowy wycinka 2 drzew
Lokalizacja ul. Dzierżona 58, dz. 607, obr. Trynek
Wnioskodawca Brak Danych ul. - , -
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz ŚR, pok. 328
Organ - adresat wniosku Prezydent Miasta Gliwice
Rodzaj -
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji