Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rejestry / Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie – od roku 2011 do roku 2012

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie – od roku 2011 do roku 2012


Numer Nazwa dokumentu Zakres przedmiotowy - opis dokumentu Znak sprawy Data dokumentu R
R/01640/2012 Zgłoszenie z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych Zgłoszenie stacji bazowej P4 Sp. z o.o. GLI5001_B ul.Kozielska dz. nr 335, obr. Kozłówka, w Gliwicach 6222.2.5.2012 2012-12-11 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01639/2012 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wytwarzanie odpadów SR.6233.1.34.2012 2012-12-13 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01638/2012 Zezwolenie na zbieranie odpadów zbieranie odpadów i transport odpadów SR.6233.1.77.2012 2012-12-14 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01637/2012 Zezwolenie na transport odpadów transport odpadów SR.6233.1.76.2012 2012-12-12 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01636/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.720.2012 2012-12-13 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01635/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.720.2012 2012-11-19 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01634/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.729.2012 2012-12-13 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01633/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.729.2012 2012-11-22 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01632/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.770.2012 2012-12-12 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01631/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.770.2012 2012-12-12 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01630/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.751.2012 2012-12-12 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01629/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.751.2012 2012-11-29 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01628/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.766.2012 2012-12-11 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01627/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.766.2012 2012-12-06 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01626/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.757.2012 2012-12-11 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01625/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.757.2012 2012-12-04 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01624/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.755.2012 2012-12-11 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01623/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.755.2012 2012-12-05 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01622/2012 Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę budowa hali centrum logistycznego z portiernią, pompownią i zb. wody pożarowej, stacją redukcyjno-pomiarową, zjazdami, układem dróg i parkingów, zb. redukc. wód deszcz., sieci infrastruktury technicznej AB.6740.1691.2012r. 2012-11-30 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01621/2012 Pozwolenie wodnoprawne wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji innego podmiotu ŚR.6341.46.2012 2012-12-12 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01620/2012 Pozwolenie wodnoprawne Wykonanie urządzeń wodnych, korzystanie z wód, regulacja wód ŚR.6341.45.2012 2012-12-11 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01619/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja odmowna na wycinkę drzewa SR.6131.704.2012 2012-12-10 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01618/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.704.2012 2012-11-09 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01617/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.748.2012 2012-12-10 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01616/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.748.2012 2012-11-29 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01615/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.697.2012 2012-12-07 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01614/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.697.2012 2012-11-08 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01613/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.735.2012 2012-12-07 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01612/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.735.2012 2012-11-26 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01611/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.745.2012 2012-12-06 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01610/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.745.2012 2012-11-28 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01609/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycięcie krzewów o pow. 2 m2 SR.6131.747.2012 2012-12-06 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01608/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie krzewów SR.6131.747.2012 2012-11-29 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01607/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.690.2012 2012-12-05 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01606/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.690.2012 2012-11-05 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01605/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja odmowna na wycinkę drzew SR.6131.639.2012 2012-12-04 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01604/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.639.2012 2012-10-16 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01603/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.740.2012 2012-12-03 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01602/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.740.2012 2012-11-21 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01601/2012 Pozwolenie wodnoprawne wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji innego podmiotu ŚR.6341.52.2012 2012-12-06 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01600/2012 Pozwolenie wodnoprawne przekroczenie rzeki Kłodnicy pod dnem linią kablową ŚR.6341.51.2012 2012-12-05 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01599/2012 Pozwolenie wodnoprawne Odprowadzanie wód opadowych z terenu SUW do rzeki Kłodnicy ŚR.6341.50.2012 2012-12-04 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01598/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.743.2012 2012-12-03 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01597/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.743.2012 2012-11-27 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01596/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.734.2012 2012-12-03 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01595/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.734.2012 2012-11-26 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01594/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.746.2012 2012-12-03 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01593/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.746.2012 2012-11-27 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01592/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.678.2012 2012-11-29 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01591/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.678.2012 2012-10-30 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01590/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.679.2012 2012-11-29 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01589/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.679.2012 2012-10-30 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01588/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.716.2012 2012-11-29 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01587/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.716.2012 2012-11-16 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01586/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.703.2012 2012-11-29 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01585/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.703.2012 2012-11-12 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01584/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.705.2012 2012-11-28 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01583/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.705.2012 2012-11-14 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01582/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja odmowna na wycinkę drzewa SR.6131.672.2012 2012-11-28 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01581/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.672.2012 2012-10-29 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01580/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.671.2012 2012-11-27 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01579/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.671.2012 2012-10-23 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01578/2012 Zezwolenie na zbieranie odpadów zbieranie odpadów SR.6233.1.70.2012 2012-12-05 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01577/2012 Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanie odpadów SR.6230.26.2012 2012-11-30 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01576/2012 Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę przebudowa istniejącej stacji paliw nr 626 AB.6740.1431.2012 dec. Nr 1644/2012 2012-11-29 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01575/2012 Pozwolenie wodnoprawne wprowadzanie wód deszczowych do rzeki Bytomki ŚR.6341.39.2012 2012-12-03 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01574/2012 Pozwolenie wodnoprawne wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji PWiK Gliwice ŚR.6341.43.2012 2012-11-30 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01573/2012 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach budowa kanalizacji deszczowej SR. 6220.1.38.2012 2012-12-03 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01572/2012 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wytwarzanie odpadów-zmiana SR.6230.1.40.2012 2012-11-29 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01571/2012 Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę dot.zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego: budowy hali produkcyjno-magazynowej z dwoma budynkami socjalnymi i zagospodarowaniem terenu wraz z infrastrukturą techniczną - do projektu zatwierdzonego dec. Nr AB-7353/189/10 AB.6740.1575.2012 2012-11-07 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01570/2012 Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę pozw. na budowę budowę: 1. hali logistyczno-magazynowej, 2. budynku biurowo-socjalnego, 3. portierni i wiaty na butle gazowe, 4. infrastruktury towarzyszącej AB.6740.1006.2012 dec. Nr 1616/2012 2012-11-23 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01569/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów wycinka 23 szt. drzew ŚR.6131.579.2012 2012-11-19 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01568/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów wycinka 23 szt. drzew ŚR.6131.579.2012 2012-08-01 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01567/2012 Postanowienie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko budowa kanalizacji deszczowej SR. 6220.1.38.2012 2012-11-30 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01566/2012 - tycz- d-ni Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01565/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów wycinka 32 szt. drzew ŚR.6131.680.2012 2012-11-16 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01564/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów wcinka drzew z terenów zieleńców ŚR.6131.680.2012 2012-09-01 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01563/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów wycinka 4 szt drzew ŚR.6131.712.2012 2012-10-25 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01562/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów wycinka 4 szt. drzew ŚR.6131.712.2012 2012-11-23 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01561/2012 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach budowa budynku produkcyjno-magazynowo-biurowo socjalnego w Gliwicach na terenie KSSE SR.6220.1.30.2012 2012-11-29 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01560/2012 Postanowienie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko budowa budynku produkcyjno-biurowo-socjalnego w Gliwicach na terenie KSSE SR.6220.1.30.2012 2012-11-29 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01559/2012 Zezwolenie na transport odpadów transport odpadów SR.6233.1.69.2012 2012-11-28 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01558/2012 Pozwolenie wodnoprawne Przekroczenie linią napowietrzną cieku Sierakowickiego ŚR.6341.40.2012 2012-11-26 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01557/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.714.2012 2012-11-27 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01556/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.714.2012 2012-11-14 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01555/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa (opłaty ) SR-7635/582/2010/2012 2012-11-26 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01554/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR-7635/582/2010/2012 2010-11-04 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01553/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.683.2012 2012-11-26 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01552/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.683.2012 2012-11-05 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01551/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.727.2012 2012-11-26 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01550/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.727.2012 2012-11-22 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01549/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.698.2012 2012-11-23 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01548/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.698.2012 2012-11-06 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01547/2012 Zezwolenie na zbieranie odpadów zbieranie odpadów SR.6233.1.72.2012 2012-11-27 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01546/2012 Pozwolenie wodnoprawne Odprowadzanie wód opadowych z wanien transformatorowych do rowu odwodnieniowego KWK Sośnica ŚR. 6341.49.2012 2012-11-15 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01545/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów wycinka 16 szt. drzew z terenu MOSiR w Zabrzu ŚR.6131.737.2012 2012-11-19 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01544/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów wycinka drzewa ŚR.6131.736/2012 2012-09-28 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01543/2012 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowa hali magazynowo-produkcyjnej przy ul. Leonarda Da Vinci 5 SR.6220.1.46.2012 2012-11-14 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01542/2012 Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę budowa III etapu Zakładu Produkcyjnego Shingchang Poland wraz z infrastrukturą towarzyszącą AB.6740.1552.2012 2012-10-31 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01541/2012 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wytwarzanie odpadów SR.6230.1.39.2012 2012-11-23 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01540/2012 Zezwolenie na zbieranie odpadów zbieranie odpadów SR.6233.1.70.2012 2012-11-20 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01539/2012 Zezwolenie na odzysk odpadów odzysk odpadów-zmiana nazwy i siedziby SR.6233.1.68.2012 2012-11-23 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01538/2012 Zezwolenie na transport odpadów transport odpadów SR.6233.1.69.2012 2012-11-22 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01537/2012 Informacja o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne wytwarzanie odpadów SR.6232.113.2012 2012-11-22 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01536/2012 Zezwolenie na odzysk odpadów odzysk odpadów-zmiana nazwy i siedziby SR.6233.1.68.2012 2012-11-20 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01535/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów wycinka drzew z pasów drogowych w ramach poprawy gospodarki wod.-ść Zaborze Płd ŚR.6131.499.2012 2012-11-13 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01534/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów wycinka drzew z pasów drogowych w ramach poprawy gospodarki wod.-ść Zaborze Płd ŚR.6131.555.2012 2012-11-13 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01533/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów wycinka drzew z pasów drogowych w ramach poprawy gospodarki wod.-ść Zaborze Płd ŚR.6131.500.2012 2012-11-13 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01532/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.696.2012 2012-11-21 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01531/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.696.2012 2012-11-06 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01530/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.664.2012 2012-11-21 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01529/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.664.2012 2012-10-25 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01528/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.724.2012 2012-11-20 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01527/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.724.2012 2012-11-20 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01526/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.658.2012 2012-11-20 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01525/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.658.2012 2012-10-16 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01524/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.707.2012 2012-11-19 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01523/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.707.2012 2012-11-15 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01522/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.699.2012 2012-11-19 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01521/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.699.2012 2012-11-12 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01520/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.708.2012 2012-11-19 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01519/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.708.2012 2012-11-15 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01518/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.358.2012 2012-11-19 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01517/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.358.2012 2012-07-06 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01516/2012 Pozwolenie wodnoprawne Przekroczenie pod dnem koryta cieku Ostropka siecią wodociągową ŚR.6341.48.2012 2012-11-16 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01515/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów wycinka 3 szt. drzew w Zabrzu ŚR.6131.723.2012 2012-11-15 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01514/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów wycinka drzew z pasa drogowego ul. Łangowskiego ŚR.6131.722.2012 2012-11-12 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01513/2012 Pozwolenie wodnoprawne wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych ŚR.6341.43.2012 2012-10-26 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01512/2012 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rozbudowa zakładu NGK SR.6220.1.44.2012 2012-11-16 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01511/2012 Zezwolenie na zbieranie odpadów zbieranie odpadów SR.6233.1.54.2012 2012-11-19 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01510/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.666.2012 2012-11-15 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01509/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.666.2012 2012-10-25 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01508/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.695.2012 2012-11-15 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01507/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.695.2012 2012-11-06 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01506/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.686.2012 2012-11-15 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01505/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.686.2012 2012-11-06 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01504/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.684.2012 2012-11-15 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01503/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.684.2012 2012-11-06 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01502/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.685.2012 2012-11-15 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01501/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.685.2012 2012-11-06 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01500/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.648.2012 2012-11-14 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01499/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.648.2012 2012-10-16 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01498/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.694.2012 2012-11-14 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01497/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.694.2012 2012-11-08 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01496/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.628.2012 2012-11-12 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01495/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.628.2012 2012-10-09 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01494/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.675.2012 2012-11-12 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01493/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.675.2012 2012-10-31 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01492/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.651.2012 2012-11-07 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01491/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.651.2012 2012-10-18 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01490/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.604.2012 2012-11-06 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01489/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.604.2012 2012-10-02 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01488/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.674.2012 2012-11-05 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01487/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.674.2012 2012-10-30 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01486/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.624.2012 2012-11-05 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01485/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.624.2012 2012-10-08 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01484/2012 Zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji instalacja do magazynowania i przetaczania paliw SR.6222.3.15.2012 2012-11-08 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01483/2012 Zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji instalacja magazynowania i przetaczania paliw płynnych SR.6222.3.14.2012 2012-11-08 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01482/2012 Zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji SR.6222.3.13.2012 2012-10-16 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01481/2012 Zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji stacja paliw BP __CU__BATMAN__CU__ SR.6222.3.12.2012 2012-09-26 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01480/2012 Zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji instalacja-stacja paliw SR.6222.3.11.2012 2012-09-24 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01479/2012 Zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji instalacja spawania SR.6222.3.1.2012 2012-09-20 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01478/2012 Zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji instalacja- spawanie,energetyczne spalanie paliw SR.6222.3.9.2012 2012-09-12 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01477/2012 Zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji instalacja do magazynowania paliw płynnych SR.6222.3.8.2012 2012-08-16 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01476/2012 Zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji instalacja dygestorium SR.6222.3.7.2012 2012-07-12 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01475/2012 Zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji SR.6222.3.6.2012 2012-05-30 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01474/2012 Zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji stacja magazynowania paliw płynnych i gazu LPG oraz napelniania zbiorników samochodowych paliwami płynnymi SR.6222.3.5.2012 2012-05-25 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01473/2012 Zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji odciag spalin samochodowych SR.6222.3.2.2012 2012-02-17 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01472/2012 Zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji instalacja lutowania na terenie ENTE Sp.z o.o. SR.6222.3.1.2012 2012-01-05 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01471/2012 Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanie odpadów SR.6230.8.2012 2012-05-28 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01470/2012 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Modernizacja, przebudowa i doposażenie laboratoriów w specjalistyczną aparaturę badawczą Oddziału Farb i Tworzyw w Gliwicach Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników ul. Chorzowska 50 ŚR.6220.1.32.2012 2012-11-13 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01469/2012 Informacja o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych wytwarzanie odpadów SR.6232.104.2012 2012-10-17 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01468/2012 Informacja o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych wytwarzanie odpadów SR.6232.107.2012 2012-10-30 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01467/2012 Informacja o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych wytwarzanie odpadów SR.6232.105.2012 2012-10-23 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01466/2012 Zezwolenie na transport odpadów transport odpadów SR.6233.1.58.2012 2012-10-26 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01465/2012 Zezwolenie na transport odpadów transport odpadów SR.6233.1.58.2012 2012-10-09 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01464/2012 Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanie odpadów SR.6230.23.2012 2012-10-30 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01463/2012 Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanie odpadów SR.6230.23.2012 2012-10-05 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01462/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów wycinka drzew z pasów drogowych Gminy Miejskiej SR.6131.700.2012 2012-10-01 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01461/2012 Pozwolenie wodnoprawne Wykonanie urządzeń wodnych - dla inwestycji pn.: Likwidacja zagrożenia wodnego w dolinie potoku Gierałtowickiego ŚR.6341.47.2012 2012-10-31 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01460/2012 Pozwolenie wodnoprawne Wprowadzanie ścieków przmysłowych do kanalizacji PWiK ŚR.6341.46.2012 2012-11-06 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01459/2012 Pozwolenie wodnoprawne Wykonanie urządzeń wodnych - likwidacja istniejących, odcinka koryta potoku Bojkowksiego, wykonanie urządzeń: (wylotów, przepustów), odcinka potoku Bojkowskiego, szczególne korzystanie z wód ŚR.6341.45.2012 2012-10-31 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01458/2012 Pozwolenie wodnoprawne wykonanie przepustu na rowie RŁ ŚR.6341.38.2012 2012-11-05 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01457/2012 Pozwolenie wodnoprawne przekroczenie rzeki Bytomki gazociągiem SN ŚR.6341.37.2012 2012-11-07 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01456/2012 Pozwolenie wodnoprawne wykonanie urządzeń wodnych i odprowadzanie wód opadowch do rowów przdrożnych i rowu RŁ1 ŚR.6341.36.2012 2012-11-05 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01455/2012 Zezwolenie na transport odpadów transport odpadów SR.6233.1.56.2012 2012-11-05 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01454/2012 Zezwolenie na transport odpadów transport odpadów SR.6233.1.56.2012 2012-10-24 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01453/2012 - wytwarzanie odpadów SR.6232.98.2012 2012-10-04 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01452/2012 Informacja o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych wytwarzanie odpadów SR.6232.103.2012 2012-10-12 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01451/2012 Raport o oddziaływaniu przedsięwziecia na środowisko Zakład przetwarzania oraz zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Gliwicach, przy ul. Mechaników 15, na działce 202, obręb Kuźnica ŚR.6220.1.42.2012 2012-11-30 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01450/2012 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zakład przetwarzania oraz zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Gliwicach, przy ul. Mechaników 15, na działce 202, obręb Kuźnica ŚR.6220.1.42.2012 2012-11-08 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01449/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę 2 szt. drzew i odmowa na wycinke 1 szt. drzewa SR.6131.587.2012 2012-11-07 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01448/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.587.2012 2012-09-28 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01447/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę 15 szt. drzew i odmowa na wycinke 1 szt. drzewa SR.6131.641.2012 2012-11-07 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01446/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.641.2012 2012-10-09 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01445/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.670.2012 2012-11-08 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01444/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.670.2012 2012-10-23 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01443/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.660.2012 2012-11-09 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01442/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.660.2012 2012-10-25 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01441/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.663.2012 2012-11-09 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01440/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.663.2012 2012-10-26 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01439/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.557.2012 2012-10-31 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01438/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.557.2012 2012-09-19 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01437/2012 Zezwolenie na zbieranie odpadów zbieranie odpadów SR.6233.1.63.2012 2012-11-09 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01436/2012 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wytwarzanie odpadów SR.6230.1.35.2012 2012-11-08 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01435/2012 - Posadowienie zbiorników elektrolitu wraz z obudową ww. urządzeń technologicznych - dobudowa do istniejącej hali produkcyjnej AB-7353/1702/2012 2012-11-07 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01434/2012 Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę Posadowienie zbiorników elektrolitu wraz z obudową ww. urządzeń technologicznych - dobudowa do istniejącej hali produkcyjnej na działce nr 117, obręb Nowe Gliwice na płd. od ul. Dojazdowej w Gliwicach AB-7353/1702/2012 2010-12-10 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01433/2012 Informacja o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne wytwarzanie odpadów SR.6232.109.2012 2012-11-06 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01432/2012 Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanie odpadów SR.6232.26.2012 2012-11-06 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01431/2012 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zmiana miejscowego planu zagosodarowania przestrzennego wraz z podsumowaniem PP-7322/1/09 2012-10-25 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01430/2012 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowy plan zagosodarowania przestrzennego miasta Gliwice wraz z podsumowaniem PP-7322/12/10 2012-10-25 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01429/2012 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowa kanalizacji deszczowej SR. 6220.1.38.2012 2012-10-12 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01428/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.662.2012 2012-11-02 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01427/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.662.2012 2012-10-24 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01426/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.649.2012 2012-10-31 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01425/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.649.2012 2012-10-17 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01424/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.655.2012 2012-10-31 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01423/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.655.2012 2012-10-22 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01422/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.654.2012 2012-10-31 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01421/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.654.2012 2012-10-19 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01420/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.652.2012 2012-10-31 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01419/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.652.2012 2012-10-30 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01418/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę 86 szt. drzew i odmowa na wycinke 1 szt. drzewa SR.6131.622.2012 2012-10-31 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01417/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.622.2012 2012-10-05 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01416/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.372.2012 2012-10-29 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01415/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.372.2012 2012-07-12 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01414/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.617.2012 2012-10-29 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01413/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.617.2012 2012-10-05 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01412/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja odmowna na wycinkę drzew SR.6131.595.2012 2012-10-29 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01411/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.595.2012 2012-10-03 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01410/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.625.2012 2012-10-29 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01409/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.625.2012 2012-10-09 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01408/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja odmowna na wycinkę drzew SR.6131.626.2012 2012-10-29 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01407/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.626.2012 2012-10-09 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01406/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.645.2012 2012-10-25 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01405/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.645.2012 2012-10-11 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01404/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.615.2012 2012-10-24 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01403/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.615.2012 2012-10-04 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01402/2012 Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę przebudowa i zmiana sposobu użytkowania hali przemysłowej na zakład naproa karoserii samochodowych AB.6740.1480.2012 2012-10-15 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01401/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.623.2012 2012-10-24 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01400/2012 Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę budowa stacji zgazowania ciekłego azotu i argonu AB.6740.987.2012 2012-10-15 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01399/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.623.2012 2012-10-05 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01398/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.631.2012 2012-10-24 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01397/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.631.2012 2012-10-05 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01396/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.646.2012 2012-10-24 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01395/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.646.2012 2012-10-16 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01394/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.496.2012 2012-10-22 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01393/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew i krzewów SR.6131.496.2012 2012-09-04 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01392/2012 Informacja o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne wytwarzanie odpadów SR.6232.106.2012 2012-10-30 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01391/2012 Postanowienie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko Modernizacja, przebudowa i doposażenie laboratoriów w specjalistyczną aparaturę badawczą Oddziału Farb i Tworzyw w Gliwicach Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników ŚR.6220.1.32.2012 2012-10-25 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01390/2012 Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę pozwolenie na budowę stacji zgazowania ciekłego azotu wraz z instalacją AB.6740.1473.2012 2012-10-24 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01389/2012 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowa budynku produkcyjno-magazynowego oraz zmiany techniczno-organizacyjne w istniejacej produkcji SR.6220.1.41.2012 2012-10-25 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01388/2012 Zezwolenie na transport odpadów transport odpadów-zmiana SR.6233.1.61.2012 2012-10-29 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01387/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów wycinka 33 szt. drzew SR.6131/465/2012 2012-10-29 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01386/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów wycinka 1 szt. drzewa ŚR.6131/464/2012 2012-10-29 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01385/2012 Pozwolenie wodnoprawne Pobór wód podziemnych studniami ujęcia komunalnego Wilcze Gardło S-3A i S-5A ŚR.6341.35.2012 2012-10-22 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01384/2012 Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę przebudowa wraz z infrastrukturą towarzyszacą Stacji Paliw Nr 626 AB.6740.1431.2012 2012-10-03 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01383/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.592.2012 2012-10-23 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01382/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.592.2012 2012-10-01 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01381/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.621.2012 2012-10-22 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01380/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.621.2012 2012-10-08 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01379/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.578.2012 2012-10-22 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01378/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.578.2012 2012-09-27 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01377/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.635.2012 2012-10-22 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01376/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.635.2012 2012-10-11 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01375/2012 Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę budowę instalacji zbiornikowej ciekłego azotu na terenie zakładu AB.6740.1473.2012 2012-10-12 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01374/2012 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach budowa hali produkcyjno - magazynowej SR. 6220.1.11.2012 2012-10-23 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01373/2012 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach budowa stacji paliw płynnych i LPG SR.6220.1.35.2012 2012-10-23 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01372/2012 Postanowienie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko rozbudowa zakładu SR. 6220.1.11.2012 2012-10-22 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01371/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.551.2012 2012-10-22 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01370/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.551.2012 2012-09-19 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01369/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.598.2012 2012-10-22 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01368/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.598.2012 2012-10-02 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01367/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.632.2012 2012-10-22 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01366/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.632.2012 2012-10-08 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01365/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.597.2012 2012-10-22 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01364/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.597.2012 2012-10-02 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01363/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.644.2012 2012-10-19 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01362/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.644.2012 2012-10-10 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01361/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.600.2012 2012-10-19 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01360/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.600.2012 2012-10-03 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01359/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.599.2012 2012-10-18 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01358/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.599.2012 2012-10-03 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01357/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.647.2012 2012-10-18 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01356/2012 Zezwolenie na zbieranie odpadów zbieranie odpadów SR.6233.1.63.2012 2012-10-19 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01355/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.647.2012 2012-10-16 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01354/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.627.2012 2012-10-18 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01353/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew i krzewów SR.6131.627.2012 2012-10-09 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01352/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.636.2012 2012-10-18 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01351/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.636.2012 2012-10-11 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01350/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.558.2012 2012-10-17 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01349/2012 Postanowienie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko budowa stacji paliw i LPG SR.6220.1.35.2012 2012-10-22 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01348/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.558.2012 2012-09-20 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01347/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.533.2012 2012-10-17 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01346/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.533.2012 2012-09-12 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01345/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę 5 szt. drzew i odmowa na wycinke 2 szt. drzew SR.6131.580.2012 2012-10-17 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01344/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.580.2012 2012-09-27 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01343/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja odmowna na wycinkę drzew SR.6131.581.2012 2012-10-17 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01342/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.581.2012 2012-09-27 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01341/2012 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wytwarzanie odpadów SR.6230.1.35.2012 2012-10-18 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01340/2012 Zezwolenie na zbieranie odpadów zbieranie odpadów SR.6233.1.62.2012 2012-10-17 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01339/2012 Zezwolenie na transport odpadów wytwarzanie odpadów SR.6233.1.50.2012 2012-10-17 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01338/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów wycinka drzew z terenów zieleni Gminy Zabrze ŚR.6131.579.2012 2012-08-01 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01337/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów wycinka 16 szt. drzew z pasów drogowych w sektorze D-przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ŚR.6131.555.2012 2012-08-29 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01336/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów wycinka 68 szt. drzew z pasów drogowych w sektorze B-przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ŚR.6131.500.2012 2012-08-22 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01335/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów wycinka 18 szt. drzew z pasów drogowych w sektorze C-przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ŚR.6131.499.2012 2012-08-24 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01334/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wycika 33 szt. drzew z pasów drogowych ŚR.6131.465.2012 2012-07-19 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01333/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów wycinka 1 szt. drzewa w pasie drogowym ŚR.6131.464.2012 2012-07-19 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01332/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.545.2012 2012-10-12 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01331/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.545.2012 2012-09-17 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01330/2012 Zezwolenie na transport odpadów transport odpadów - rozszerzenie decyzji SR.6233.1.57.2012 2012-10-16 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01329/2012 Zezwolenie na transport odpadów transport odpadów - rozszerzenie decyzji SR.6233.1.57.2012 2012-10-05 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01328/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.630.2012 2012-10-12 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01327/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.630.2012 2012-10-12 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01326/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę 3 szt. drzew i odmowa na wycinke 1 szt. drzewa SR.6131.539.2012 2012-10-11 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01325/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.539.2012 2012-09-13 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01324/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę 108 szt. drzew i umorzenie postepowania w zakresie wydania zezwolenia na wycinkę 2 szt. drzew SR.6131.488.2012 2012-10-11 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01323/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.488.2012 2012-08-30 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01322/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.564.2012 2012-10-09 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01321/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.564.2012 2012-09-20 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01320/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.568.2012 2012-10-09 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01319/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.568.2012 2012-09-25 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01318/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.602.2012 2012-10-09 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01317/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.602.2012 2012-10-04 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01316/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.601.2012 2012-10-09 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01315/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.601.2012 2012-10-04 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01314/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.537.2012 2012-10-09 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01313/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.537.2012 2012-09-13 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01312/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.536.2012 2012-10-09 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01311/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.536.2012 2012-09-13 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01310/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.593.2012 2012-10-08 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01309/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.593.2012 2012-10-01 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01308/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.606.2012 2012-10-08 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01307/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.606.2012 2012-10-04 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01306/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.543.2012 2012-10-08 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01305/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.543.2012 2012-09-17 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01304/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja odmowna na wycinkę drzewa SR.6131.526.2012 2012-10-05 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01303/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.526.2012 2012-09-13 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01302/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.563.2012 2012-10-05 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01301/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.563.2012 2012-09-20 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01300/2012 Informacja o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych wytwarzanie odpadów SR.6232.95.2012 2012-09-26 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01299/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.571.2012 2012-10-05 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01298/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.571.2012 2012-09-25 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01297/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.562.2012 2012-10-05 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01296/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.562.2012 2012-09-21 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01295/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.565.2012 2012-10-05 Przejdź do karty pozycji rejestru